Bidraget ditt vil nå bli sendt videre til juryen for vurdering i årets konkurranse. Dersom du har spørsmål til innleveringen eller årets konkurranse, kan du sende dette til kuf@yngreforskere.no, eller til prosjektkoordinator Birger Berge på birger.berge@yngreforskere.no.