Konkurransen Unge forskere er en tverrfaglig forskningskonkurranse for ungdom på videregående og ungdomsskolen. Elever over hele landet inviteres til å sende inn bidrag innenfor klassene naturvitenskap og teknologi, humanistiske fag, og en egen ungdomsskoleklasse.

Følg med for mer informasjon om konkurransen i 2025!