Forskning gir muligheter!

For mange kan forskning fremstå som noe fjernt, og som skjer langt unna på universitet og høgskoler. Likevel snakker vi gjerne om forskning hver eneste dag, og sier ofte ting som “forskning viser at” for å argumentere for det vi mener. Konkurransen unge forskere (KUF) ønsker å vise hvor spennende og aktuelt forskning er, og ønsker også å vise hvilke muligheter den kan gi.

Det å delta i Konkurransen unge forskere kan være en god start for en fremtid innenfor forskning. Her kan du få prøvd deg i konkurranse med andre og bli bedre kjent med forskning. Kanskje er du også en av de som vinner pengepremier, eller en reise til internasjonal konkurranse i for eksempel USA.  Uansett tenker vi at du vil bli godt kjent med et felt du er interessert i, og kanskje er det akkurat dette feltet du velger å studere videre i.

London_Liysf

Fri og uavhengig forskning

I Akademiet for yngre forskere (AYF) som i dag drifter KUF, arbeides det med et vidt spekter av forskningsfelt. Mange hadde heller ikke sett for seg en karriere innen akademia eller forskning, men har havnet der ut fra interessene sine. For eksempel fant Aase Kristine Lundberg veien inn i forskningen via miljøengasjementet, og forsker i dag på hvordan omstillingen til lavutslippssamfunnet kan bli både bærekraftig og rettferdig. Marte Emilie Sandvik Haaland ble gjennom et opphold i Argentina interessert i hvorfor helsesystem er organisert på svært ulike måter fra land til land, og forsker i dag innenfor feltet seksuell og reproduktiv helse. Tobias Otterbring er interessert i ikke-verbal kommunikasjon (smil, øyekontakt, osv), og forsker i dag på forbrukerpsykologi.

I forskningshverdagen jobber de alle ulikt, for eksempel med ulike måter å hente data på, varierende grad av undervisning og andre plikter som følger med hverdagen som forsker.. Felles har de alle at de formidler sine fagfelt gjennom artikler i tidsskrift, formidling i media, etc. Det å forske kan også gi andre karriereveier, for eksempel kan du arbeide i departement, i privat næringsliv, og andre steder der spesifikk fagkompetanse og/ eller alle ferdighetene man utvikler gjennom forskning kommer til nytte.

Delta i konkurransen

Kanskje har du noe du er ekstra interessert i? Eller et felt du brenner for? Da kan forskning være din mulighet til å formidle dette ut til verden! Kanskje begynner det allerede med en deltagelse i KUF? Her får du sjansen til å få arbeidet ditt vurdert av KUF sin jury, som setter faglig kvalitet, nysgjerrighet og originalitet høyt. Tilbakemeldingen fra juryen kan være en god spire til å arbeide videre med forskningen, utfordre seg selv, og kanskje ser du en dag tilbake på dette som starten på akkurat din interesse og karriere!