Hva er forskning for KUF?

Konkurransen unge forskere (KUF) er en konkurranse med lang og stolt historie tilbake til 1968, og arrangeres i dag av Akademiet for yngre forskere (AYF). I en tid der forskningen og den akademiske friheten, er under press både nasjonalt og internasjonalt, er en arena hvor ungdommer fritt kan utforske egne problemstillinger og komme frem til ny kunnskap viktigere enn noen gang. KUF ønsker å være en slik arena, og inviterer derfor elever fra ungdomsskole og videregående over hele landet til å forske.

Konkurransen er tverrfaglig, og elevene kan forske på et stort spekter av ulike problemstillinger. Eksempler på hva tidligere rapporter har undersøkt er for eksempel hvorvidt etterspørsel etter sukkerholdige produkter avhenger av pris, hvordan skoler sine nettsider forsøker å trekke til seg potensielle elever, til koblingen mellom fysisk aktivitet og hukommelse, og til hvordan e. coli-bakterier blir påvirket av antibiotika. Elevene vil kunne ta fatt på de helt grunnleggende problemstillingene innenfor grunnforskningen, og vil også kunne anvende forskning på helt konkrete områder og problemstillinger i dagliglivet og i samfunnet.

En viktig del av konkurransen er å kunne gi deltakerne gode tilbakemeldinger på forskningsinnsatsen, som de kan ta med seg videre inn i studier og kanskje med inn i en start på en akademisk karriere. Derfor blir alle innsendte bidrag vurdert av vår dyktige jury, som også gir tilbakemeldingene til deltakerne.

Konfetti-Ungeforskere-miguel-teirlinck-BDZFCIy_Qt0-unsplash

Fri og uavhengig forskning

For AYF og KUF er fri og uavhengig forskning en grunnleggende verdi for et kunnskapsbasert demokrati. I AYF sine vedtekter er det slått fast at AYF skal fremme verdiene av kunnskap og fri forskning i samfunnet og bidra til en kunnskapsbasert samfunnsutvikling i Norge og i verden. KUF har som mål at store elevgrupper skal få prøve seg på forskning, og at de gjennom forskningsfunn og kjennskap til forskningsmetode vil kunne tilegne seg kunnskap og ferdigheter som er viktige i morgendagens samfunn. 

I læreplanens overordnede del for grunnopplæringen og opplæringens verdigrunnlag, legges det blant annet vekt på kritisk tenkning og etisk bevissthet, skaperglede, engasjement og utforskertrang, og demokrati og medvirkning. Ved å løfte de gode kvalitetene ved forskning inn i elevenes skolehverdag, med etisk bevissthet, åpenhet og transparens, utforskning og kunnskapsutvikling, kan forskning være et middel for å oppnå ambisjonene i læreplanverket.

«Forskning er ikke bare avgjørende for å forstå hvordan vår verden er, men også for å bestemme hvordan vår verden skal bli. Derfor er det avgjørende å få så mange ulike og modige mennesker inn i forskningen som mulig!»


Feroz Mehmood Shah, leder AYF

Vil du vite mer om dette og se noen eksempler på hva våre medlemmer forsker på? Se AYF og Nysgjerrigper sin filmserie “Hva er forskning” på YouTube.