Om Akademiet for yngre forskere (AYF) og Konkurransen unge forskere (KUF)

Konkurransen unge forskere er i dag administrert av Akademiet for yngre forskere. Konkurransens målsetninger er å skape begeistring, interesse og engasjement for forskning hos unge, og å gi muligheter og nettverk til unge talenter.  På sikt er det også et ønske om at dette initiativet vil stimulere til forskningsinteresse.

En viktig del av konkurransen er å kunne gi deltakerne gode tilbakemeldinger på forskningsinnsatsen, som de kan ta med seg videre inn i studier og kanskje med inn i en start på en akademisk karriere. Derfor blir alle innsendte bidrag vurdert av vår dyktige jury, som også gir tilbakemeldingene til deltakerne.

Foto-fra-LIYSF_T-Mørk

Om juryen

Juryen avgjør hvilke rapporter som blir valgt ut til finaliststatus, og som er heldige mottakere av ulike premier. Det er også et mål om at alle deltagende elever i konkurransen skal få en god tilbakemelding fra en fagperson på feltet. Derfor hentes det også inn konsulenter i juryarbeidet, som kan bistå der rapporter ikke dekkes av juryens fagsammensetning.

Juryen for 2024 består av:

tore
Tor Carlsen

(Juryleder) ph.d. i botanikk, seniorrådgiver ved NVE.

arnfinn
Arnfinn Haagensen Midtbøen

Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

kjerstin
Kjerstin Aukrust

Førsteamanuensis, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo

anja
Anja Røyne

Førstelektor, Fysisk institutt og KURT, Universitetet i Oslo

guro
Guro Nore Fløgstad

Professor, Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge